Kahlermid L
KAHLERMID L (Lenalidomide)

në fushën e sëmundjeve të rralla dhe jemi të gatshëm të hedhim një hap përpara për t'u siguruar që çdo pacient i vetëm është në gjendje të marri trajtimin e tij specifik.

në fushën e sëmundjeve të rralla dhe jemi të gatshëm të hedhim një hap përpara për t'u siguruar që çdo pacient i vetëm është në gjendje të marri trajtimin e tij specifik.

has granted the Marketing Authorization

Mbrotir
MBROTIR L (Potassium iodide)

në fushën e sëmundjeve të rralla dhe jemi të gatshëm të hedhim një hap përpara për t'u siguruar që çdo pacient i vetëm është në gjendje të marri trajtimin e tij specifik.

në fushën e sëmundjeve të rralla dhe jemi të gatshëm të hedhim një hap përpara për t'u siguruar që çdo pacient i vetëm është në gjendje të marri trajtimin e tij specifik.

has granted the Marketing Authorization

Slide 1
We lead the way

in the rare diseases field and we are ready to take a step forward to make sure that every single patient is able for a better life.

in the rare diseases field and we are ready to take a step forward to make sure that every single patient is able for a better life.

in the rare diseases field and we are ready to take a step forward to make sure that every single patient is able for a better life.

Slide 2
We focus

in market research and manufacturing for products that have a high medical need and that big companies won't offer.

in market research and manufacturing for products that have a high medical need and that big companies won't offer.

in market research and manufacturing for products that have a high medical need and that big companies won't offer.

Slide 3
We have

a rich portfolio with plasma and bio - derived products for our patients

a rich portfolio with plasma and bio - derived products for our patients

a rich portfolio with plasma and bio - derived products for our patients

We put passion into everything we do

We make possible that every single patient receives personalized treatment. 

LEKLI sh.p.k, the albanian pharma company with cross-border presence.

LEKLI sh.p.k is a pharmaceutical company focused in market research and manufacturing for products that have a high medical need

1
LEKLI sh.p.k  Headquaters
Blv. Bajram Curri, Nd.172,
H.8, 1010 Tiranë, Albania
+355 42 374517
+355 68 900 5483
[email protected]
5
LEKLI sh.p.k Kosove
Rr: Xhemail Mustafa,
23, Prishtine, Kosove 
+383 44 197 654
2
Production Facility
Autostrada Tiranë-Durrës,
Rr. Egnatia, Mbrapa Megatek,
Tiranë, Albania
+355 68 900 5486
3
LEKLI sh.p.k Tiranë
Rr. Reshit Petrela,
Pall.14, H.21, 1010,
Tiranë, Albania
+355 68 900 5488
4
LEKLI sh.p.k Durrës
Rr. Aleksandër Goga,
2001 Durrës, Albania
+355 68 900 5489
5
LEKLI sh.p.k Kosove
Rr: Xhemail Mustafa,
23, Prishtine, Kosove 
+383 44 197 654
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account